Search
Close this search box.

Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА САЙТА www.tanyacooking.com

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни, които се събират от потребителите на Сайта с адрес (URL)  www.tanyacooking.com

Уебсайтът  www.tanyacooking.com е собственост на Web Solution, с идентификационене номер DE347182568.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това как собственикът на www.tanyacooking.com третира Вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки, във връзка с това третиране.

Моля, запознайте се с настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до Сайта и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Сайта и да не използвате, по какъвто и да е начин услугите, които предлага.

Настоящата Политика за поверителност представлява неизменна част от Общите условия за използване на Сайта www.tanyacooking.com. Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика за поверителност.

Настоящата Политика за поверителност е в сила от 01.11.2021 .

КАКВО РЕГЛАМЕНТИРАТ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НА КАКВО ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ СЕ ПРИЛАГАТ

Новият Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) идва с редица изисквания, които собственикът на www.tanyacooking.com прилага. Сред тях са:

 • Да ви информираме какви данни използваме.
 • Да ви информираме защо ги използваме.
 • Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме.
 • Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
 • Възможността за тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“.
 • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.

Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е истинското Ви име, адрес, телефонен номер, Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт, IP адрес и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Наименование на Доставчика: Web Solution, с идентификационене номер DE347182568;
 2. Данни за кореспонденция: Leonrod 35, 90599 Dietenhofen;
 3. Собственик/Управител: Павел Милчев;
 4. Служебен имейл за комуникация с потребители: tanya@tanyacooking.com;
 5. Телефон за контакт: +4915163277758;

В тази връзка собственикът на www.tanyacooking.com е администратор на лични данни.

Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в Европейския съюз.

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
Собственикът на www.tanyacooking.com спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• личните данни не се използват за профилиране;
• личните данни не се използват за директен маркетинг;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ НИЕ ОТ НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ                        

 1. 1. Администраторът не събира и не съхранява „чувствителни“ категории лични данни като например политически убеждения, етнически произход, сексуална ориентация, данни за здравословното състояние на субекта, религиозни или философски убеждения и др. Ако Администраторът получи „чувствителни данни“ се задължава незабавно да ги изтрие. Моля не изпращайте такива данни на Администратора.
 2. Лични данни, събирани от субекта на данни, когато лицата се свързват с Администратора, чрез e-mail, посочен на сайта, в Messenger, в Instagram или в Youtube.

Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, чрез гореописаните начини, Администраторът събира и съхранява името, адреса на електронната поща на лицето, както и информацията, предоставена в съобщението. Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията с физическото лице.

 1. Лични данни, събирани автоматично.

В нашия уебсайт  събираме данни за всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно следните категории данни:

 • IP адрес;
 • Идентификатор на браузъра;
 • История на посетените страници, с цел установяване на предпочитанията Ви към определени типове съдържание;
 • История на направените от вас търсения в нашите страници;

Цел за която се събират данните: Подобряване на сигурността на предоставените от Доставчика услуги и предотвратяване на злоупотреби с използването на потребителския акаунт от трети лица.

 1. Лични данни, събирани от потребителите за получаване на награда от наши партьори рекламодатели:
 • име и фамилия;
 • имейл;
 • адрес;
 • телефон;

Цел за която се събират данните: за осъществяване контакт с лицето.

 1. Лични данни, събирани при регистрация за получаване на информационен бюлетин

* име;

* имейл.

БИСКВИТКИ

Можете да получите повече информация относно начина, по който Администраторът използва бисквитки, като се запознаете с Политика относно бисквитки на www.tanyacooking.com.

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на Сайта www.tanyacooking.com и на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следните основания:

 • Изрично получено съгласие от Вас като потребител. Полученото съгласие за обработване на лични данни е доброволно и се предоставя за всеки конкретен случай. Предоставеното от Вас съгласие за обработване на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време посредством изпращане на съобщение за оттегляне на съгласие до Администратора. Оттегленото съгласие има действие занапред, като същото не се отразява върху законосъобразността на обработването на предоставените от Вас лични данни преди подаването на съобщението за оттегляне на съгласие;

 

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях или са събрани автоматично само за следните цели:

 • За осъществяване на контакт с лицето по e-mail или телефон;
 • За предоставяне на услуги, които предлага tanyacooking.com;
 • За подобряване ефективността и функционалността на уебсайта
 • За предоставяне на награди от партньори рекламодатели.

 

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например, ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. .

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

 1. Относно лични данни на лицата, които са направили запитване, чрез контактна форма на Сайта:

–        до 12 месеца от изпращане на запитването, ако потребителят не е станал клиент на Администратора.

 1. Относно лични данни, събирани при регистрация за получаване на информационен бюлетин:

     –     Докато не пожелаете регистрацията ви да бъде заличена или докато сайтът осъществява дейност.

 1. Относно данните във връзка с възникналите във връзка с предоставяне на награди до 3 месеца сле приключването на играта/промоцията.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. В случай, че желаете да получите подробна информация, относно техническите и организационните мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА  Google Analytics и Facebook Pixel

Нашият уебсайт използва услугите, предоставени от Google Analytics и Facebook Pixel, за да анализираме и редовно да подобряваме използването на нашия уебсайт. Анализа на вашата потребителска активност в сайта се осъществява с помощта на „бисквитки”, които се съхраняват на вашия компютър, генерират информация за потребителското ви поведение и я предават към Google  и Facebook.

При нормални обстоятелства, съкратена версия на вашия IP адрес се изпраща до сървърите на Google, но в изключителни случаи пълния IP адрес също може да бъде изпратен. Google използва тази информация от наше име, за да създаде отчет относно дейността на потребителя в нашия уебсайт. IP адреса, идентифициран от Google Analytics, не се комбинира с други данни на Google.

Ако активирате анонимния режим на този уебсайт, вашият IP адрес ще бъде пресечен в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, подписали споразумението за Европейското икономическо пространство. В изключителни случаи пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на сървър на Google в САЩ и там пресечен. Google използва тази информация от името на оператора на този уебсайт, за да анализира използването ви на уебсайта, да състави отчети за дейностите на уебсайта и за да предостави други услуги за оператора на уебсайта, във връзка с използването на уебсайта и Интернет.

Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите това, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт

Условия за ползване на потребителите:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html,

https://www.facebook.com/legal/terms

Декларацията за поверителност на данните:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy?hl=bg

ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.
Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, и всякакви други.

НА КОГО СПОДЕЛЯМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога – и изобщо, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга.

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Сайта или друг защитим обществен интерес;

ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

Уебсайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с други компании, като Facebook, Instagram, Youtube. Администраторът не поема отговорност за претърпени вреди и загуби в следствие използването на тези сайтове. Физическите лица носят собствена отговорност при ползването на тези сайтове и следва да се запознаят с Политиките им на поверителност.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД GDPR

 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 • Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Можете да упражните всички права като се свържете с нас чрез имейл:

tanya@tanyacooking.com  Ние ще се свържем с Вас и ще Ви запознаем подробно с процедурата за упражняване на Вашите права.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисията за защита на лични данни

Get our best recipes & expert tips right into your inbox!

Join over 10k subscribers

By submitting above, you agree to our privacy policy.
Tags:
Share this post:

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО!