Search
Close this search box.

disclaimer

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.TANYACOOKING.COM

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Сайтът www.tanyacooking.com   представлява информационен уебсайт за рецепти с автор Таня Милчева. При спазване на настоящите Общи условия Вие имате право като Потребител  да ползвате безплатно този сайт за нетърговски цели.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.tanyacooking.com

Уебсайтът  www.tanyacooking.com е собственост на Web Solution, с идентификационене номер DE347182568.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и  собственика на www.tanyacooking.com  и имат за цел да уредят условията, при които собственика на уебсайта предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез  www.tanyacooking.com.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте www.tanyacooking.com.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.011.2021 .

 1. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА
 2. Наименование на Доставчика: Web Solution, с идентификационене номер DE347182568;
 3. Данни за кореспонденция: Leonrod 35, 90599 Dietenhofen;
 4. Собственик/Управител: Павел Милчев;
 5. Служебен имейл за комуникация с потребители: tanya@tanyacooking.com;
 6. Телефон за контакт: +4915163277758;
 7. Надзорни органи:……………………………
 • ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е Web Solution, с идентификационене номер DE347182568;
 • „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, „БЛОГА“ е уебсайта www.tanyacooking.com;
 • “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта  www.tanyacooking.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения; 
 • “ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • “ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 • „ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН“ – Всеки Потребител на www.tanyacooking.com при заявено изрично съгласие от негова страна ще получава информция за нови рецепти промоционални кампании, и др. Чрез регистрация на имейл и име на специално генерираната форма, Потребителят има възможност да избере опция да получава информационен бюлетин.
 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.tanyacooking.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

 1. САЙТЪТ НЕ ПРЕДОСТАВЯ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ

Този сайт НЕ е предназначен за диагностика, лечение, излекуване или предотвратяване на болести. Съдържанието на сайта не трябва да се счита за заместител на професионалната медицинска експертиза или лечение. Потребителят поема пълната отговорност за консултация с квалифициран здравен специалист по отношение на здравословните си състояния или проблеми, преди започване на нова диета, здравна програма или рецепта, представени на уебсайта. Собственикът на сайта не носи отговорност за нежелани реакции, ефекти или последици, произтичащи от използването на каквито и да било рецепти или предложения, включени в този сайт.

Цялата информация и ресурси, намерени на този уебсайт, се основават на личните мнения на автора, освен ако не е посочено друго. Информацията на този уебсайт не е предназначена да замести индивидуална консултация с квалифициран медицински специалист и не е предназначена като медицински съвет.

Информацията, съдържаща се на този уебсайт, е само за информационни цели. Никаква информация на този уебсайт не се използва или не трябва да се използва за целите на диагностицирането, лечението, излекуването или предотвратяването на някакво заболяване.

 1. ПРАВА И ЗАЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на www.tanyacooking.com
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на www.tanyacooking.com като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Сайтът www.tanyacooking.com  може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
 • Сайтът www.tanyacooking.com има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките.
 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

В страницата www.tanyacooking.com са представени статии, видеоматериали със съвети,  общоизвестни  рецепти, семейни ястия, храна за бебета и малки деца и други, пресъздадени през погледа, опита и вдъхновението на собственика. Собственикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Собственикът на уебсайта не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на услугите.

 • НАГРАДИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ПАРТНЬОРИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Собственикът може да организира раздаване на награди в своите страници в соиалните мрежи, осигурени от рекламодатели с цел увеличаване на потребителската аудитория на www.tanyacooking.com. Повече информация можете да откриете в раздел Официални правила и общи условия за провеждане на игри във Facebook, Instagram и Youtube страницата на www.tanyacooking.com

 1. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.tanyacooking.com може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Собственикът на сайта не оперира и не контролира и не носи отговорност за информацията, продуктите и / или услугите, намерени на външни сайтове. Нито такива връзки представляват или подкрепят точността или надеждността на каквато и да е информация, продукти и / или услуги, предоставяни на или чрез каквито и да е външни сайтове, включително, без ограничение, гаранции от какъвто и да било вид, изрични или подразбиращи се, гаранции за собственост или ненарушаване или подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел.

Посетителите на този сайт поемат пълна отговорност и риск при използването на външни сайтове. Посетителите трябва да насочват всякакви притеснения относно всяка външна връзка към администратора на сайта или уеб администратора.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта www.tanyacooking.com принадлежат на Собственика и са защитени по смисъла на медународното законодателство в областта на авторското право и сродните му права. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване.

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Потребителите на сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието или откъси от него в социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че автор е www.tanyacooking.com и е поставен линк–източник към оригиналния web адрес в www.tanyacooking.com. Публикуването на цели статии, части от статии или изображения в други сайтове, както и използването им за други цели, е възможно само след изрично писмено разрешение от носителите на авторските права. Моля, свържете се с нас на e-mail tanya@tanyacooking.com, ако желаете да използвате части от съдържанието в сайта.

 1. ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайта, при условие, че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага и след изрично писмено негово съгласие.

Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Доставчика, когато такива липсват.

Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.

Поставянето на страница от сайта в „ рамка“ на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.

 • ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Собственикът на сайта  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.
 • Информацията на Сайта, включително рецепти и хранително съдържание на рецепти, може да съдържа грешки или неточности; Собственикът на сайта не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. Ваша отговорност е да оцените точността на съдържанието на уебсайта. При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
 • Вкусът е субективен. Собственикът на сайта не носи отговорност за каквото и да е преживяване с храна се обърка. Всички препоръки, включени в този Сайт, се основават на лични предпочитания и могат или не могат да работят за вас.
 • Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.
 • Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този блог.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на

     мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 • АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

 • СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

 1. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

 (а) нарушение на настоящите Общи условия;

 (б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

XVI.    ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Германия.

XVII.   ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ДОСТАВЧИКA. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта на ДОСТАВЧИКA.

Get our best recipes & expert tips right into your inbox!

Join over 10k subscribers

By submitting above, you agree to our privacy policy.
Tags:
Share this post:

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО!